Pojištění OSVČ v roce 2019
..

Od 1.1.2019 dochází ke změnám v platbách pojištění OSVČ a dále pak ke zvýšení minimálního měsíčního pojistného na nemocenské pojištění.

Novela zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti přináší od 1.1.2019 několik změn. Jde zejména o změnu ve způsobu placení záloh na pojistné u OSVČ, kdy se záloha nově platí již v kalendářním měsíci kterého se týká. Součástí změny je i přechodné ustanovení, které považuje platbu jež následuje po úhradě pojistného na listopad 2018 a je uskutečněna do 31.12.2018 za pojistné na prosinec 2018. Pokud ale platba bude provedena v roce 2019 bude považována za zálohu na leden 2019 bez ohledu na to, že případná záloha na prosinec 2018 nebyla uhrazena. Kromě výše uvedeného dochází ke zvýšení minimálního měsíčního pojistného na nemocenské pojištění na částku 138,- Kč. Pokud částka bude nižší než uvedená, dojde k zániku nemocenského pojištění. Více informací zde.

O společnosti

Služby

Aktuality

Ochrana osobních údajů

Kontakt

ZH&Partners s.r.o.

ZH&Partners Audit s.r.o.
Felberova 4/8

460 01 Liberec

Telefon
+420 483 034 156

+420 483 036 163

E-mail: info@zhpartners.cz
© 2017 ZH&PARTNERS s.r.o.. All Rights Reserved, Developed by 5Q