Podívejte se na aktuální novinky naší společnosti. Najdete zde nejen informace o nás, novinky z oboru, ale i zajímavosti ze světa účetnictví.
Změna názvu společnosti
V rámci daňového balíčku 2021 došlo k úpravě způsobů zveřejňování účetních závěrek.
V rámci daňového balíčku 2021 dochází u daně z příjmů fyzických osob mimo jiné ke zrušení superhrubé mzdy, zavedení daňové progrese a ke změně slev na...
Daňový balíček 2021 přináší novou variantu příspěvku na stravování zaměstnanců - tzv. stravenkový paušál.
V rámci tzv. daňového balíčku jenž byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dochází k podstatným změnám v oblasti dlouhodobého majetku. Některé se mohou týkat i...
Novelou zákona o daních z příjmů došlo k rozšíření možnosti uplatnění daňové ztráty podle §34.
Finanční správa v důsledku mimořádné situace v souvislosti s koronavirem provedla několik opatření jenž mají zmírnit dopady na fyzické i právnické oso...
Sdělení k aktuální situaci
Metodický postup při zaokrouhlování DPH od 1.10.2019 při výpočtu daně shora a při zaokrouhlování celkové úplaty
GFŘ vydalo podrobné informace k nové úpravě uplatňování DPH u poukazů.
Interpretace NÚR I-39 k inventarizačním rozdílům u zásob a dlouhodobého majetku.
Interpretace NÚR I-38 k zachycení prodeje podílu v dceřinné společnosti v konolidované účetní závěrce.
S účinností od 1. dubna 2019 dochází ke změně některých zákonů v oblasti daní, jakož i některých souvisejících zákonů. Mění se mimo jiné zákon o dani ...
S účinností od 1. dubna 2019 dochází ke změně některých zákonů v oblasti daní, jakož i některých souvisejících zákonů. Mění se také zákon o dani z při...
Ve Sbírce zákonů byla vyhlášena novela zákoníku práce rušící tzv. karenční dobu.
Novela zákona o DPH přeřazuje veřejnou přepravu osob do druhé snížené sazby.
Novela zákona o spotřebních daních upravuje nárok na vracení spotřební daně zemědělským podnikatelům
Vyhláška č. 333/2018 Sb. definuje změny sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného a průměrné ceny pohonných hmot pr...
Od 1.1.2019 dochází ke změnám v platbách pojištění OSVČ a dále pak ke zvýšení minimálního měsíčního pojistného na nemocenské pojištění....
S účinností od 1.11.2018 vstupuje v účinnost pod č. 216/2018 Sb. novela vyhlášky MV ČR o stanovení podrobností užívání a provozování informačního syst...
Interpretace NÚR I-37 k účtování časového rozlišení v cizích měnách.
Ministerstvo financí ČR poskytlo KAČR stanovisko k určení kategorie nástupnické účetní jednotky po přeměně.
Přemístili jsme naše kanceláře do centra Liberce.

O společnosti

Služby

Aktuality

Ochrana osobních údajů

Kontakt

ZH&Partners s.r.o.

ZH&Partners Audit s.r.o.
Felberova 4/8

460 01 Liberec

Telefon
+420 483 034 156

+420 483 036 163

E-mail: info@zhpartners.cz
© 2017 ZH&PARTNERS s.r.o.. All Rights Reserved, Developed by 5Q