Daňový balíček 2019 - daň z příjmů
..

S účinností od 1. dubna 2019 dochází ke změně některých zákonů v oblasti daní, jakož i některých souvisejících zákonů. Mění se mimo jiné zákon o dani z příjmů. Tyto změny vyšly ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019.

Dnem 1.4.2019 nabývá účinnosti zákon č. 80/2019 Sb. kterým se mění některé zákony. Mezi dotčené zákony patří zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty a daňový řád.

V oblasti daně z příjmů dochází zejména k následujícím úpravám:

  • Ustanovení §23e přebírá pravidlo směrnice ATAD omezující uplatnitelnost úroků resp. výpůjčních výdajů v základu daně z příjmů právnických osob. Uznatelnými v základu daně  jsou výpůjční výdaje do limitu 30% daňového zisku před zdaněním, úroky a odpisy, resp. do 80 milionů Kč;
  • Dochází ke změně pravidel pro uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Změna se týká zejména projektů výzkumu a vývoje a dále pak informační povinnosti poplatníků, kdy budou povinni informovat správce daně o záměru odečíst od základu daněodpočet na podporu výzkumu a vývoje;
  • U DPFO dochází ke změně limitu pro určení samostatného základu daně v §6 odst.4.  Zdanění srážkovou daní bude omezeno částkou rozhodnou pro účast na nemocenském pojištění;
  • Výdajové paušály se opět mění, a to pro zdaňovací období roku 2019. Zvyšuje se maximální limit paušálních výdajů na dvojnásobek;
  • Mění se oznamovací povinnost o příjmech vyplacených do zahraničí, z nichž je daň z příjmů vybírána srážkou.

Daňový balíček ke stažení zde

O společnosti

Služby

Aktuality

Ochrana osobních údajů

Kontakt

ZH&Partners s.r.o.

ZH&Partners Audit s.r.o.
Felberova 4/8

460 01 Liberec

Telefon
+420 483 034 156

+420 483 036 163

E-mail: info@zhpartners.cz
© 2017 ZH&PARTNERS s.r.o.. All Rights Reserved, Developed by 5Q