Daňový balíček 2019 - DPH
..

S účinností od 1. dubna 2019 dochází ke změně některých zákonů v oblasti daní, jakož i některých souvisejících zákonů. Mění se také zákon o dani z přidané hodnoty a daňový řád. Tyto změny vyšly ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019.

Zákon č. 80/2019 Sb. promítá do zákona č.235/2004 Sb. nové právní předpisy Evropské unie a naopak z něj vypouští ustanovení, která nebyla slučitelná s unijní úpravou. Změny se týkají zejména následujících oblastí:

 • Pojmosloví a definice (§2, §4, §5);
 • Obrat §4a - změna se týká případů prodeje dlouhodobého majetku;
 • Místo plnění (§10i a §11);
 • Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu;
 • Poukazy - stanoví se pravidla pro uplatňování DPH u poukazů;
 • Uskutečnění plnění a vznik povinnosti zaplatit daň (§21);
 • Daňové doklady - upravuje mj. souhrnný daň. doklad;
 • Základ daně - výpočet daně, zaokrouhlení, oprava základu daně;
 • Osvobozená plnění (§61);
 • Úprava odpočtu a nárko na odpočet daně při registraci a jejím zrušení;
 • Režim přenesení daňové povinnosti (§92a);
 • Kontrolní hlášení;
 • Souhrnné hlášení.

Podrobnější informace ke stažení zde.

O společnosti

Služby

Aktuality

Ochrana osobních údajů

Kontakt

ZH&Partners s.r.o.

ZH&Partners Audit s.r.o.
Felberova 4/8

460 01 Liberec

Telefon
+420 483 034 156

+420 483 036 163

E-mail: info@zhpartners.cz
© 2017 ZH&PARTNERS s.r.o.. All Rights Reserved, Developed by 5Q