Daňový balíček 2021 - zveřejňování účetní závěrky
..

V rámci daňového balíčku 2021 došlo k úpravě způsobů zveřejňování účetních závěrek.

Zákon č.563/1991 Sb. zavádí od účetního období započatého nejdříve 1.1.2021 a skončeného nejdříve 31.12.2021 změnu ve způsobu zveřejňování účetní zábvěrky ve sbírce listin.

Pro účetní jednotky, které předávají výroční zprávu ČNB, předávají účetní závěrku prostřednictvím ČNB.

Pro ostatní účetní jednotky, které jsou obchodními korporacemi platí, že mohou účetní závěrku předat do sbírky listin prostřednictvím podání u příslušného správce daně. Toto podání bude přílohou daňového přiznání k dani z příjmů. Povinnost zveřejnění bude splněna úspěšným podáním u správce daně.

O společnosti

Služby

Aktuality

Ochrana osobních údajů

Kontakt

ZH&Partners s.r.o.

ZH&Partners Audit s.r.o.
Felberova 4/8

460 01 Liberec

Telefon
+420 483 034 156

+420 483 036 163

E-mail: info@zhpartners.cz
© 2017 ZH&PARTNERS s.r.o.. All Rights Reserved, Developed by 5Q