Daňový balíček 2021 - Daň z příjmů fyzických osob
..

V rámci daňového balíčku 2021 dochází u daně z příjmů fyzických osob mimo jiné ke zrušení superhrubé mzdy, zavedení daňové progrese a ke změně slev na poplatníka.

Superhrubá mzda – základ daně ze závislé činnosti se od ledna 2021 počítá z příjmů ze závislé činnosti, které nejsou zvýšeny o pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem. Toto platí i v případě zahraničních příjmů na které se vztahovalo zahraniční pojistné stejného druhu. (§6 odst.4)

Sazba daně z příjmů fyzických osob se s výjimkou samostatného základu daně rozlišuje podle výše základu daně. Část základu daně do výše 48násobku průměrné mzdy se daní sazbou 15%, část základu daně přesahující tuto hranici se daní sazbou 23%. V případě samostatného základu daně činí sazba daně 15% bez ohledu na jeho výši. (§16 odst.1, §16a odst.1)

U zálohy na daň ze závislé činnosti je pak sazba 15% použita do výše základu pro výpočet zálohy nepřesahujícího 4násobek průměrné mzdy, sazba 23% u části základu jenž tento 4násobek přesahuje. (§38h odst.2)

Zavedení druhé daňové sazby ve výši 23% nahrazuje dosavadní ustanovení o solidární dani které je nyní zrušeno (původně §16a)

Pro rok 2021 dochází ke zvýšení slevy na poplatníka na částku 27.840 Kč. Pro rok 2022 pak na částku 30.840 Kč. (§35ba odst.1)

U daňového zvýhodnění na vyživované dítě které se stane tzv. bonusem (je vyšší než daňová povinnost) dochází ke zrušení horního limitu ve výši 60.300 Kč. (§35c odst.3)

Výše uvedená ustanovení vyšla ve Sbírce zákonů dne 31.12.2020 jako zákon č.609/2020 a budou aplikována od ledna 2021.

O společnosti

Služby

Aktuality

Ochrana osobních údajů

Kontakt

ZH&Partners s.r.o.

ZH&Partners Audit s.r.o.
Felberova 4/8

460 01 Liberec

Telefon
+420 483 034 156

+420 483 036 163

E-mail: info@zhpartners.cz
© 2017 ZH&PARTNERS s.r.o.. All Rights Reserved, Developed by 5Q