Termíny daňových přiznání k dani z příjmů v souvislosti s koronavirem
..

Finanční správa v důsledku mimořádné situace v souvislosti s koronavirem provedla několik opatření jenž mají zmírnit dopady na fyzické i právnické osoby.

Daňová přiznání a vyúčtování k dani z příjmů:

V důsledku mimořádné situace dochází k prominutí pokuty podle §250 odst.1 daňového řádu,  úroku z prodlení podle §252 daňového řádu a úroku z posečkané částky podle §157 daňového řádu u následujících podání pokud budou podána a daň uhrazena nejpozději do 1.7.2020:

  • přiznání k dani z příjmů právnických osob
  • přiznání k dani z příjmů fyzických osob
  • vyúčtování srážkové daně

V důsledku prominutí sankce lze uvedená přiznání podat bez sankce v prodlouženém termínu.Toto prominutí nelze vztáhnout na vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.

Podrobné informace naleznete zde . Výše uvedené je také obsaženo i ve Finančním zpravodaji.

O společnosti

Služby

Aktuality

Ochrana osobních údajů

Kontakt

ZH&Partners s.r.o.

ZH&Partners Audit s.r.o.
Felberova 4/8

460 01 Liberec

Telefon
+420 483 034 156

+420 483 036 163

E-mail: info@zhpartners.cz
© 2017 ZH&PARTNERS s.r.o.. All Rights Reserved, Developed by 5Q