Uplatnění daňové ztráty od 1.7.2020
..

Novelou zákona o daních z příjmů došlo k rozšíření možnosti uplatnění daňové ztráty podle §34.

Podle ustanovení §34 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. jenž byl novelizován zákonem č.299/2020 Sb. je možné uplatnit daňovou ztrátu nejen v 5 následujících zdaňovacích obdobích, ale i ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících období za které se podává daňové přiznání.

V případě uplatnění ztráty v obdobích předcházejících lze takto postupovat až do vsouhrnné výše ztráty ve výši 30.000.000 Kč.

Poplatník se dále může vzdát uplatnění ztráty v následujících zdaňovacích obdobích oznámením správci daně. V případě, že se poplatník vzdá práva pro uplatnění ztráty dojde k úpravě lhůt pro stanovení daně za období za které je daňová ztráta stanovena jakož i období předcházejících.

Tento postup je možné aplikovat pro zdaňovací období ukončené od 30.6.2020.

O společnosti

Služby

Aktuality

Ochrana osobních údajů

Kontakt

ZH&Partners s.r.o.

ZH&Partners Audit s.r.o.
Felberova 4/8

460 01 Liberec

Telefon
+420 483 034 156

+420 483 036 163

E-mail: info@zhpartners.cz
© 2017 ZH&PARTNERS s.r.o.. All Rights Reserved, Developed by 5Q