Daňový balíček 2021 - stravenkový paušál
..

Daňový balíček 2021 přináší novou variantu příspěvku na stravování zaměstnanců - tzv. stravenkový paušál.

Ke stávajícím možnostem poskytování stravování, resp. příspěvku na stravování v nepeněžní formě přibyla nově i možnost poskytnout zaměstnanci i peněžitý příspěvek na stravování - všeobecně známý jako stravenkový paušál.

Tento peněžitý příspěvek odbourává administrativní překážky a dodatečné náklady spojené například s klasickými stravenkami a je alternativou ke stávajícím možnostem.

Výše peněžitého příspěvku je omezena na 70% horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 - 12 hodin. V tomto limitu je daňově úznatelným nákladem zaměstnavatele podle ustanovení § 24 odst. 2 j) zákona o daních z příjmů a současně v tomto limitu i osvobozeným příjmem pro zaměstnance podle §6 odst.9 b) téhož zákona. Platí přitom, že lze poskytnout buď peněžní, nebo nepeněžní příspěvek na stravování, nikoliv ale oba současně. Taktéž platí, že nelze poskytnout příspěvek na stravování pokud vznikl nárok na stravné v rámci cestovních náhrad.

Tento peněžní příspěvek na stravování je samostatný nenárokový benefit, který zaměstnavatel může zaměstnanci poskytovat nad rámec sjednané odměny za práci a nemůže být předmětem soudního výkonu rozhodnutí ani exekuce.

Pro ilustraci je možné vyčíslit hodnotu příspěvku podle limitu stravného pro rok 2021 jenž dle vyhlášky MP/SV činí 108 Kč. 70% tohoto horního limitu činí 75,60 Kč což představuje maximální osvobozenou částku. Měsíčně se tak jedná o cca. 1512 Kč. Vyhláška MPSV vyšla pod číslem 589/2020 Sb..

Zákon č. 609/2020 Sb. upravující tato ustanovení vyšel ve Sbírce zákonů dne 31.12.2020.

Postup při stanovení stravenkového paušálu doporučujeme definovat vnitropodnikovou směrnicí.

O společnosti

Služby

Aktuality

Ochrana osobních údajů

Kontakt

ZH&Partners s.r.o.

ZH&Partners Audit s.r.o.
Felberova 4/8

460 01 Liberec

Telefon
+420 483 034 156

+420 483 036 163

E-mail: info@zhpartners.cz
© 2017 ZH&PARTNERS s.r.o.. All Rights Reserved, Developed by 5Q