Daňový balíček 2021 - změny v dlouhodobém majetku
..

V rámci tzv. daňového balíčku jenž byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dochází k podstatným změnám v oblasti dlouhodobého majetku. Některé se mohou týkat i majetku pořízeného v roce 2020.

Mezi zásadní změny v oblasti dlouhodobého majetku které přináší tzv. daňový balíček 2021, patří zejména změna vstupní ceny hmotného majetku, mimořádné odpisy a změny u nehmotného majetku.

Vstupní cena

Podle ustanovení §26 dochází u samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí ke zvýšení hranice vstupní ceny, po jejímž překrtočení je nutné majetek zařadit podle zákona o daních z příjmů jako tzv. hmotný majetek a odepisovat jej podle tohoto zákona. Tato hranice se zvyšuje ze 40.000,- Kč na 80.000,- Kč. Stejná hranice pak platí i v případě Technického zhodnocení hmotného majetku.

Mimořádné odpisy

Pro hmotný majetek pořízený v období od 1.1.2020 do 31.12.2021, který spadá podle přílohy č.1 zákona do odpisových skupin 1 a 2 a není odepisován specifickým způsobem (jako např. formy), lze při splnění dalších podmínek použít tzv. Mimořádné odpisy. V případě odpisové skupiny 1 tak lze snížit dobu odepisování na 12 měsíců, v případě odpisové skupiny 2 na 24 měsíců.

Nehmotný majetek

Ustanovení §32a - Odpisy nehmotného majetku se zrušuje a pro nově  pořízený nehmotný majetek budou aplikovány již jen účetní odpisy.

 

Výše uvedené změny se dle přechodných ustanovení zákona použijí na majetek pořízený po nabytí účinnosti tohoto zákona. Kromě toho je však možné je aplikovat již na majetek pořízený od 1.1.2020. Pro dříve pořízený hmotný a nehmotný majetek se použijí dříve platné postupy.

O společnosti

Služby

Aktuality

Ochrana osobních údajů

Kontakt

ZH&Partners s.r.o.

ZH&Partners Audit s.r.o.
Felberova 4/8

460 01 Liberec

Telefon
+420 483 034 156

+420 483 036 163

E-mail: info@zhpartners.cz
© 2017 ZH&PARTNERS s.r.o.. All Rights Reserved, Developed by 5Q